O systémovém přístupu při výzkumu výchovné problematiky