HRABAL, V.; PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. [What kind of teacher I am]