Zdokonalování vzdělání v podmínkách vědecko-technické revoluce