Ke vztahu cíle, obsahu a metody vyučování v socialistické škole