Použití samočinných počítačů jako vyučovacích strojů