Hodnocení a sebehodnocení intelektu, upřímnosti a chování šestnáctiletých studentů střední školy