Socialistický svaz mládeže a výchova mladé generace