Systémový přístup a možnosti jeho aplikace v pedagogických procesech