Práce žáků pro školu a rodinu po zavedení volných sobot