Učení V. I. Lenina — kvalitativně nová etapa v rozvoji pokrokového pedagogického myšlení