Vedoucí úloha Komunistické strany Československa v boji za demokratizaci vzdělání a za vybudování jednotné socialistické Školy