K některým problémům celoživotního vzdělávání učitelů a výchovných pracovníků