Výuka pedagogiky na vysokých školách a formování vědeckého světového názoru studentů