K některým aktuálním teoretickým a metodologickým otázkám pedagogiky v SSSR