Pedagogika odborné výchovy, její postavení a program dalšího rozvoje