Vědeckotechnická revoluce, věda a růst významu společenskovědního vzděláni