K třetí celostátní konferenci Čs. pedagogické společnosti