K některým problémům deskripce a analýzy způsobu chování člověka