K problémům středního vzdělání v evropských socialistických zemích