Ke koncepci a zdůvodnění nového zákona o vysokých školách v ČSSR