Překonávání poznatkového atomismu integračními tendencemi ve vyučování