Náročnost programované výuky ve výsledcích některých fyziologických šetření