Príspevok k otázke rozvoja samostatnosti v štúdiu a práci vysokoškolákov