K problematice kolektivní výchovy žáků mladšího školního věku při jejich přechodu na vyšší stupeň školy