Vplyv psychických stavov na práceschopnosť žiakov vo vyučovaní