Vývojové tendence socialistické společnosti a jejich dosah pro koncepci vzdělání a výchovy