Vyhodnocování didaktických testů z fyziky na samočinném počítači