O nových osnovách počátečního vyučování na školách SSSR