Jan Svoboda — průkopník a tvořivý pokračovatel Komenského v době předbřeznové