K článku dr. L. Edelsbergera »Vývoj speciální pedagogiky defektologické po roce 1965«