Příspěvek k analýze vztahu učitelů k mistrům odborného výcviku