Studium v zahraničí

V rámci studia můžeš jako student PedF využít řady nabídek zahraničních dlouhodobých pobytů a stáží, například v rámci programu ERASMUS+. Během studia je možné vyjet studovat do zahraničí i několikrát.

Zahraniční pobyty a obecně spolupráci se zahraničím má na starosti oddělení pro zahraniční vztahy (pedf.cuni.cz/PEDF-166.html), jehož pracovníci jsou připraveni poskytnout ti potřebné informace. Pokud se o možnosti zahraničních pobytů chceš dozvědět více, je dobré sledovat aktuality na Facebooku (fb.com/InternationalOfficePedFUK) či fakultních stránkách (pedf.cuni.cz/PEDF-393.html). Pravidelně na podzim se pro zájemce organizuje seminář, na němž lze vyslechnout zkušenosti studentů, kteří se na zahraniční pobyt již vydali.

Pokud máš zájem o ERASMUS+ mobilitu, konzultuj svůj záměr nejprve s koordinátorem na své katedře (pedf.cuni.cz/PEDF-425.html). Zajímej se o to, s jakými univerzitami má katedra uzavřené smlouvy (to se může během let lišit). Následně tě čeká výběrové řízení (stále na katedře), budeš se také muset zorientovat v nabídce předmětů příslušné zahraniční univerzity a postupně zařídit všechny potřebné dokumenty. Doporučujeme začít se zajímat o zahraniční mobilitu včas (raději s velkým předstihem). Na jaře bývá pozdě!

Množství informací o programu ERASMUS+ lze získat i na webu (naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-studenty).

Studijní pobyt v rámci programu ERASMUS+ trvá zpravidla jeden či dva semestry (může trvat 3–12 měsíců). Některé instituce nabízejí i tzv. praktickou stáž, která může být i kratší (2–12 měsíců).

Velký zájem mezi studenty bakalářského studia je o stipendium Kučera Scholarship pro roční studijní pobyt na University of St. Thomas, Minnesota, USA. Vyjet může jen jeden student z fakulty.

Jako dobrovolník se můžeš zapojit do aktivit se zahraničními studenty prostřednictvím ESN CU (esncuprague.cz). Zažiješ s nimi mnoho zajímavých situací, můžeš najít nové přátele a dozvědět se o tom, jak se studuje na jiných univerzitách. Také můžeš přispět k tomu, aby se zahraničním studentům na naší fakultě líbilo.

← předchozídalší kapitola →