Kulturní život, studentské spolky

Studium nemusí zahrnovat jen výuku a zkoušky. Fakulta nabízí mnohé možnosti, jak si vysokoškolský čas zpestřit a kulturně se vyžít.

Akademický rok zahajují Dvorky, při kterých se pořádají nejrůznější hudební i divadelní vystoupení, workshopy a prezentace v prostorách fakulty. V adventním čase si studenti například sami zdobí vánoční stromek. Předvánoční období vrcholí tradičním adventním koncertem v Karolinu, na němž se podílí zejména katedra hudební výchovy.

V jarním čase se koná ples, který byl v posledních letech pořádán spolu s Filozofickou fakultou UK. Před prázdninami studenti pořádají pro celou fakultu Letní piknik, na kterém je možné si kromě oddechnutí od zkoušek také užít různorodé sportovní aktivity. Šestiletou tradici má též akce s názvem Běh pro Zoo Praha, při které se během podporuje projekt Zoo Praha Pomáháme jim přežít”. 

Během roku je možné zúčastnit se mnohých zahájení výstav (zejména instalovaných ve 3. patře) či různorodých dalších událostí organizovaných studentskými radami či spolky (např. charitativní bazar, otevřený ateliér, improvizační show…).

V posledních několika letech vyrostl na PedF spolkový život. Spolky oživují „po studentsku“ akademický prostor, podílejí se na chodu fakulty (skrz schůze s vedením a oborové rady), a nabízejí studentům další možnosti využití volného času a realizování se.

Formální a neformální studentské spolky

 • Studentský spolek Agora (fb.com/StudentskySpolekAgora) sdružuje studenty, kteří nechtějí jen chodit na přednášky, ale chtějí se rozvíjet, překonávat se a získávat další a další zkušenosti. Působí na katedře občanské výchovy a na katedře dějepisu, ale najdete v něm studenty různých oborů. Na fakultě organizuje besedy, workshopy a mnoho dalšího. Je druhým nejstarším spolkem, letos oslavil osmé narozeniny.
 • Pedagogický spolek Emil (fb.com/pedagogickyspolekemil) funguje hlavně pro studenty preprimární a primární pedagogiky a na fakultě pořádá například Den dětí, učitelů a rodičů (DDUR), rodinnou akci s poutavým programem.
 • Spolek Drosophila (fb.com/drosophila) vznikl před šesti lety na katedře biologie. Organizuje např. sbírku Mobily pro gorily, Běh pro Zoo Praha, přednášky a řadu výletů a exkurzí. V jejích řadách si najdou své místo milovníci přírody, ale i vědy obecně a také pohybu.
 • Otevřeno (fb.com/otevrenopraha) je  mezifakultní spolek zaštiťující sedm pedagogických fakult po celé ČR, má svou pobočku také u nás v Praze. Snaží se změnit vzdělávání nás, budoucích pedagogů. Pořádá např. Noc vzdělávání, workshopy a přednášky zaměřené na pedagogická témata.
 • Cult (fb.com/spolekCult) je spolek, který vznikl na katedře výtvarné výchovy. Pořádá výstavy, večerní malování nebo i akci Otevřený ateliér, kdy mohou do výtvarného ateliéru na PedF zavítat všichni studenti a zkusit si být výtvarníkem.
 • La Vie Bohème (fb.com/LaVieBoheme) je umělecko-dramatický spolek PedF UK zaměřený na autorskou, improvizační a audio-vizuální tvorbu, jehož účelem je zprostředkování kulturní a umělecké tvůrčí činnosti. V loňském akademickém roce začal tvořit sitcom s názvem Učitelé.
 • MicroLab (fb.com/microlab) je nejmladším neformálním spolkem působícím při katedře informačních technologií a technické výchovy. Jeho cílem je rozšířit technické znalosti účastníků pravidelných setkání tohoto spolku, dále popularizovat moderní témata jako Internet of Things, 3D tisk, virtuální realita a práce se softwarově definovaným rádiem.

Všechny spolky najdeš na naší webové stránce (spolky.pedf.cuni.cz), kde se můžeš i dočíst jak takový spolek založit nebo ho po někom převzít.

Ostatní spolky

  • Již od nepaměti působí na fakultě První Pražská Pedagogická Pivní Peruť (5P – „Pětipéčko“), která shromažďuje zejména přátele historie a zlatého moku. Jejich vývěsku naleznete ve 4. patře a také na Facebooku (fb.com/petipecko).
  • Divadelní spolek JAK (fb.com/JAKdivadloPedFUK) se věnuje zkoušení divadelních her a jejich ztvárnění nejen na půdě PedF. Mezi jejich aktivity také patří např. kurzy improvizace.

Pokud se chceš do některého spolku přidat či se jinak zapojit, stačí kontaktovat některého z jeho členů či se zeptat na události, kterou spolek pořádá.

← předchozídalší kapitola →