Elektronický zápis

Před začátkem každého semestru si musíš zapsat předměty, které chceš plnit. Zápis (neboli oficiálně registrace do předmětů) probíhá elektronicky pomocí SIS (Studijního informačního systému, is.cuni.cz/studium) ode dne určeného harmonogramem. Přesný začátek zápisu je potom u každého ročníku či typu studia stanoven na jinou hodinu, ta je včas zveřejněna na stránkách fakulty nebo v SIS.

Příprava před zápisem

  • Několik dnů (či dříve) před začátkem zápisu se přihlásíš do SIS a zvolíš modul Zápis předmětů a rozvrhu (obrázek 1). Dále klikneš na záložku Zápis (studijní plán) (obrázek 2), kde zvolíš správný rok, semestr a doporučený ročník. Pomocí kliknutí na malé ikonky vlevo (se žlutým trojúhelníkem a zeleným plusem) přidáš předměty do seznamu „k zápisu“ (obrázek 3).
1 2 3
Obrázek 1. Obrázek 2. Obrázek 3.
  • Dále je potřeba ověřit, zda je tebou vybrané předměty opravdu možné zapsat. Zvolíš nahoře záložku Povolené předměty (k zápisu) (obrázek 4) a stiskneš tlačítko Žádost o kontrolu povolení. Po nějaké době můžeš stisknout tlačítko Obnovit výsledek (obrázek 5). Optimální situace nastane, když je výsledkem kontroly „Nenašly se chyby“. Tímto jsi připraven/a na dobu, kdy nastane samotný zápis.

Tuto přípravu důrazně doporučujeme udělat s dostatečným předstihem. Pokud se o ni pokusíš v čas samotného zápisu, hrozí, že vytížený SIS kontrolu neprovede (jinými slovy SIS spadne) a předměty si nebudeš moci zapsat.

4 5
Obrázek 4 Obrázek 5

Ještě před zapisováním předmětů si můžeš uspořádat a rozmyslet svůj rozvrh. V záložce Zápis (studijní plán) je u každého předmětu odkaz „[rozvrh]“, který ti ukáže, kdy je daná část předmětu vyučována. Zvlášť kombinovaným studentům se hodí záložka „Podrobný“, která zobrazí konkrétní výuku po jednotlivých dnech.

Můžeš rozklikávat jednotlivé obdélníčky a vždy konkrétní výuku přidat do košíku. Košík zobrazíš pomocí Rozvrh NG → Můj rozvrh → Zobrazit košík. Naházení konkrétních rozvrhových lístků do košíku ti umožní organizovat rozvrh, ale nezajistí zapsání předmětů. To musíš provést zvlášť způsobem popsaným dále.

Vlastní zápis

Těsně před začátkem zápisu se znovu přihlásíš do SIS a opět si otevřeš záložku Zápis (studijní plán). Když nastane čas zápisu, obnovíš stránku. Červené křížky u předmětů povolených k zápisu se změní na vybírací kolečka (obrázek 6). Konkrétní předmět vždy vybereš, sjedeš dospod stránky a stiskneš tlačítko Zapsat. Někdy (většinou v případě cvičení) je nutné vybrat si konkrétní paralelku a ještě jednou stisknout Zapsat.

image10
Obrázek 6.

Po úspěšném zapsání všech příslušných předmětů se provádí ještě jedna kontrola, a to v záložce Kontrola (už zapsaných předmětů) stisknutím tlačítka „Žádost o kontrolu“. Nakonec se můžeš těšit ze svého nového rozvrhu na Rozvrh NG → Můj rozvrh → Zobrazit nesplněné předměty.

Případný zápis volitelných předmětů z jiných oborů či z jiných fakult se provádí pomocí záložky Zápis (vlastní). Tyto předměty se zapisují v jiný den než předměty povinné.

Problémy se studijním informačním systémem (např. týkající se zápisu) je možné řešit přes Helpdesk SIS (helpdesksis.pedf.cuni.cz).

← předchozídalší kapitola →