Vyučující

Každý vyučující vypisuje tzv. konzultační hodiny, kdy bývá ve svém kabinetu a lze za ním zajít s dotazem např. k výuce, zkoušce nebo závěrečné práci. Jejich časy jsou vypsány na webových stránkách a nástěnkách příslušné katedry. Pozor – konzultační hodiny jsou jiné v období výuky a jiné ve zkouškovém období, o prázdninách se nevypisují.

Každý vyučující má fakultní e-mail, jehož podoba má jednotnou strukturu, např. jan.novak@pedf.cuni.cz. Kontakty lze hledat přes modul Hledání osob v SIS či na fakultních stránkách. Vyučující samozřejmě nemusí na tvou zprávu odepsat hned – pokud máš ale pocit, že odpověď nepřichází dlouhou dobu, zkus se připomenout.

K oslovování vyučujících se používá nejvyšší titul. Na akademické půdě se setkáš se všemi tituly – od magistra (Mgr.) či inženýra (Ing.) přes doktora (PhDr., RNDr., PaedDr.) až po docenta (doc.) a profesora¹ (prof.). Jestliže má magistr za jménem titul Ph.D., oslovíme ho „pane doktore“/„paní doktorko“. Pokud oslovujeme člena vedení či administrativy, dává se přednost oslovení funkcí – např. „pane proděkane“, „paní referentko“.

¹ Na vysoké škole je chybou všechny vyučující označovat jako profesory, neboť opravdovými vysokoškolskými profesory jsou jen někteří z nich.

← předchozídalší kapitola →