Home » Asistentské služby

Aktuality

Vzhledem k hygienickým opatřením se veškeré poradenské služby budou po stanovenou dobu nouzového stavu realizovat výhradně distančně, kontaktujte prosím příslušného pracovníka mailem. V případě uvolnění vás budeme informovat o dalším postupu.

Asistentské služby

NÁCVIK EFEKTIVNÍCH STUDIJNÍCH STRATEGIÍ

V rámci činnosti Akademické poradny Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy je studentům se speciálními potřebami nabízena možnost využít nácviku studijních strategií. Tuto službu považujeme za typ studijní asistence, který zajistí, že si student osvojí pracovní postupy a strategie, jimiž bude pak schopen kompenzovat své pohybové, smyslové či jiné znevýhodnění. Studentům můžeme pomoci s nácvikem práce se speciální výpočetní technikou nebo hmatovými dokumenty, v práci s psaným textem, v rozšiřování odborné slovní zásoby, zaměřujeme se na výběr vhodným pomůcek, pomáháme osvojit si strategie pro efektivní využití času a mnohé další. Konkrétní možnosti a nabídky dle kategorie specifických potřeb naleznete u jednotlivých garantů.

Kontakt

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.,
e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
tel. 221 900 462, 725 243 893
proděkanka pro studijní záležitosti a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami