Home » Asistentské služby » Kontakt

Aktuality

Vzhledem k hygienickým opatřením se veškeré poradenské služby budou po stanovenou dobu nouzového stavu realizovat výhradně distančně, kontaktujte prosím příslušného pracovníka mailem. V případě uvolnění vás budeme informovat o dalším postupu.

Kontakt

adresa poradny:

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

místnost: 106 (1. patro). Jedná se o příjemně vybavenou místnost, zajišťující soukromí a pohodlí konzultujících studentů. Pro bezbariérový přístup je k dispozici plošina, následně výtah.

_____________________________

Mgr. Kamila Janyšková

e-mail: kamila.janyskova@pedf.cuni.cz

  • studenti s tělesným postižením
  • pomoc studentům s vyhledáváním bariérovosti učeben a zajištění přístupnosti
  • pomoc se získáváním a vyhledáváním studijní literatury
  • pomoc s výběrem vhodných studijních pomůcek
  • orientace v nabídce a pomoc s výběrem vhodných volitelných předmětů dle zájmů a možností studentů
  • další služby dle aktuálních potřeb studentů
  • studenti se zrakovým postižením
  • práce s vlastními kompenzačními mechanismy studenta
  • zefektivnění a nácvik učebních strategií
  • individuální práce se studijní literaturou a jinými materiály
  • práce s reliéfní tiskárnou, zpřístupnění obrazových dokumentů
  • pomoc s nácvikem komunikace s vyučujícími a dalšími pracovníky
  • konkrétní nácvik dle zakázky studenta

_____________________________

Mgr. Bc. Olga Kučerová, Ph.D.

e-mail: olga.kucerova@pedf.cuni.cz

  • studenti se specifckou poruchou učení
  • diagnostika učebního stylu, nácvik efektivních učebních strategií, individuální nácvik práce se studijními materiály
  • rozvoj sociálních dovedností, které student využije v komunikaci s vyučujícími
  • zvládání stresu a možnosti relaxace

_____________________________

PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D.

e-mail: tereza.hradilova@pedf.cuni.cz

  • studenti se sluchovým postižením
  • dohledávání materiálů, pomoc s dohledáváním informací, řešení případné problematiky s českým jazykem
  • pomoc v případě komunikačních strategií a systémů
  • informační pomoc dalším vyučujícím s předáváním poznatků ohledně sluchového postižení
  • konkrétní služby dle individuálního požadavku studenta

_____________________________

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

e-mail: pavla.presslerova@pedf.cuni.cz

  • studenti se speciálními potřebami (kat. E,F)
  • rozvoj zvládání stresu
  • podpora učebních strategií
  • rozvoj sociálních dovedností v kontextu ústního zkoušení a komunikace s vyučujícími
  • podpora efektivní přípravy na zkoušky a další studijní atesty

Kontakt

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.,
e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
tel. 221 900 462, 725 243 893
proděkanka pro studijní záležitosti a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami