Home » Kontakty

Kontakty

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz, tel. 221 900 462, 725 243 893
proděkanka pro studijní záležitosti a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

 

Logopedie

Speciálně pedagogická poradna

Psychologická poradna

Kabinet pomůcek pro studenty se SP

 

Kde nás najdete:

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

                

Magdalény Rettigové 4: pracoviště poraden a kabinet pomůcek pro studenty se SP

Kontakt

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.,
e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
tel. 221 900 462, 725 243 893
proděkanka pro studijní záležitosti a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami