Home » Logopedie

Aktuality

Vzhledem k hygienickým opatřením se veškeré poradenské služby budou po stanovenou dobu nouzového stavu realizovat výhradně distančně, kontaktujte prosím příslušného pracovníka mailem. V případě uvolnění vás budeme informovat o dalším postupu.

Logopedie

Současné pojetí logopedické intervence zohledňuje potřeby širokého spektra cílových skupin. Logopedi se zaměřují na osoby všech věkových kategorií. U dospělých osob s obtížemi v artikulační schopnosti, u nichž je preciznost výslovnosti nedílnou součástí jejich profese, se logoped soustředí na intaktní vyvození jednotlivých hlásek a jejich automatizaci v běžném projevu.

U osob s narušením plynulosti řeči logoped klientovi pomáhá překonávat komunikační bariéry a volit strategie uplatnitelné v různých situacích. Úspěšnost intervence pak závisí převážně na systematické a dlouhodobé terapii, která ze strany dotčené osoby vyžaduje zodpovědný přístup a trénink.

Logopedická intervence je v rámci poraden Pedagogické fakulty nabízena především studentkám a studentům s dyslalií, koktavostí, či s neurogenními poruchami komunikace. Vhodná je i pro studentky a studenty bez závažné formy narušené komunikační schopnosti, kteří jsou motivováni zlepšením své výslovnosti či prezentačních a komunikačních dovedností.

Kontakt

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.,
e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
tel. 221 900 462, 725 243 893
proděkanka pro studijní záležitosti a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami