Home » Psychologická poradna

Aktuality

Vzhledem k hygienickým opatřením se veškeré poradenské služby budou po stanovenou dobu nouzového stavu realizovat výhradně distančně, kontaktujte prosím příslušného pracovníka mailem. V případě uvolnění vás budeme informovat o dalším postupu.

Psychologická poradna

Během období  dospělosti, v průběhu Vašeho studia mohou nastat situace, které prožíváte jako náročné, stresové, zatěžující. A nemusí vždy nutně souviset se samotným studiem. Ve všech těchto situacích Vám může být k dispozici náš tým psychologů, se kterými můžete Vaši situaci konzultovat. Věříme, že služby psychologické poradny Vám pomohou lépe zvládat nejen nároky vysokoškolského studia, ale rovněž i Vašeho osobnostního zrání a oblasti mezilidských vztahů.

Akademická psychologická poradna poskytuje krátkodobé i dlouhodobé psychologické poradenství a psychologickou diagnostiku  zejména v těchto oblastech:

 • Zvládání studijních problémů, studijní styly
 • Poradenství v náročných životních situacích
 • Poradenství v osobnostních problémech
 • Vztahové, partnerské a rodinné poradenství
 • Psychologické poradenství pro studenty se speciálními potřebami
 • Psychologické poradenství a diagnostika u studentů se specifickými poruchami učení
 • Psychologické poradenství pro studující s Aspergerovým syndromem
 • Koordinace služeb pro studenty se speciálními potřebami (zpracování posudků funkční diagnostiky kategorie D, zprostředkování posudků funkční diagnostiky kategorie E, studentem vyžádaná komunikace s příslušnými osobami na UK – u studentů evidovaných v Akademické psychologické poradně)
 • Vstupní vyšetření specifických poruch učení u vysokoškolákůpro potřeby funkční diagnostiky + aktualizace starších pedagogicko-psychologických zpráv, jsou-li starší než 2 roky, případně nová vyšetření, nebyl-li zatím student diagnostikován
  – zahrnuje komplexní pedagogicko-psychologické vyšetření (test inteligence, anamnestický rozhovor, testová baterie: Cimlerová, P., Pokorná, D., Chalupová, E. a kol.  Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob. Praha: IPPP, 2008.)

Kontakt

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.,
e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
tel. 221 900 462, 725 243 893
proděkanka pro studijní záležitosti a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami