Aktuality

Vzhledem k hygienickým opatřením se veškeré poradenské služby budou po stanovenou dobu nouzového stavu realizovat výhradně distančně, kontaktujte prosím příslušného pracovníka mailem. V případě uvolnění vás budeme informovat o dalším postupu.

Kontakt

adresa poradny:

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

místnost: 106 (1. patro). Jedná se o příjemně vybavenou místnost, zajišťující soukromí a pohodlí konzultujících studentů. Pro bezbariérový přístup je k dispozici plošina, následně výtah.

_____________________________

PhDr. Hana Sotáková

e-mail: hana.sotakova@pedf.cuni.cz

konzultace po předchozí e-mailové domluvě

 • funkční diagnostika a poradenství pro studenty se speciálními potřebami kat. E a F (především se zaměřením na poruchy autistického spektra, ale i jiné obtíže)
 • psychologické poradenství v oblasti osobní a partnerských vztahů
 • psychologické poradenství v oblasti studijních problémů
 • psychologické poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

_________________________________________________________________________________________________________________

Dále je Vám k dispozici tým psychologů, na které se můžete rovněž obrátit:

PhDr. Sylva Hönigová (externí spolupráce)

e-mail: honigova.sylva@gmail.com

 • funkční diagnostika a poradenství pro studenty se speciálními potřebami kat. E a F (poruchy autistického spektra, psychické a jiné obtíže)
 • psychologické poradenství v oblasti studijní, osobní, profesní a partnerské
 • diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob

__________________________________________________________________________________________________________________

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová

e-mail: olga.kucerova@pedf.cuni.cz 

 • krizová intervence
 • psychologické poradenství v oblasti osobní a partnerské
 • kariérní poradenství

__________________________________________________________________________________________________________________

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz

 • psychologické poradenství pro studenty se speciálními potřebami
 • psychologické poradenství a diagnostika u studentů se specifickými poruchami učení
 • zvládání studijních problémů, studijní styly

__________________________________________________________________________________________________________________

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

e-mail: pavla.presslerova@pedf.cuni.cz

https://is.cuni.cz/studium/stev/rest.php?id=0f86e2e17188f837c44780ee9ac41755&tid=3&do=foto&size=large&ucit=57628&kdojekdo=1

 • psychologické poradenství v oblasti studijní (např. školní neúspěšnost, studijní styl, adaptační obtíže)
 • rodinné poradenství
 • psychologické poradenství v oblasti osobní a partnerské
 • poradenství v oblasti problematiky výkonu pedagogické profese

__________________________________________________________________________________________________________________

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

e-mail: klara.spackova@pedf.cuni.cz 

 • Koordinace služeb pro studenty se speciálními potřebami (zpracování posudků funkční diagnostiky kategorie D, zprostředkování posudků funkční diagnostiky kategorie E, studentem vyžádaná komunikace s příslušnými osobami na UK – u studentů evidovaných v Akademické psychologické poradně).
 • Diagnostika specifických poruch učení a poradenství pro vysokoškolské studenty se specifickými poruchami učení (modifikace studijních podmínek a kontrol studia).
 • Zvládání studijních problémů.

Kontakt

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.,
e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
tel. 221 900 462, 725 243 893
proděkanka pro studijní záležitosti a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami