Home » Speciálně pedagogická poradna

Aktuality

Vzhledem k hygienickým opatřením se veškeré poradenské služby budou po stanovenou dobu nouzového stavu realizovat výhradně distančně, kontaktujte prosím příslušného pracovníka mailem. V případě uvolnění vás budeme informovat o dalším postupu.

Speciálně pedagogická poradna

Vážené zájemkyně, vážení zájemci.

Dovolujeme si Vám představit speciálně-pedagogickou část poradny pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Služba je nabízena v rámci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy nejen všem studentkám a studentům, ale také uchazečům o studium, rámcově posluchačům ČŽV a zájemcům z ostatních fakult UK. Metodickou pomoc a podporu zde nabízí odborníci z Katedry speciální pedagogiky.

Naším cílem je poskytnout Vám potřebnou pomoc a podporu v rámci Vašeho působení na půdě fakulty či univerzity. Tato část poradny se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb zejména v oblasti zrakového, sluchového, tělesného či kombinovaného postižení. Oblast narušené komunikační schopnosti („logopedie“) má svou vlastní sekci. Obrátit se na nás ale můžete i s dalšími obtížemi, které nespadají do výše uvedených kategorií. Budeme se Vám snažit pomoci. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně, v případě Vašeho statusu studentky/studenta Univerzity Karlovy jsou vázány na podstoupení tzv. funkční diagnostiky. Ta spočívá v osobním pohovoru s vybraným pracovníkem Katedry speciální pedagogiky, v rámci kterého jsou zjišťovány Vaše konkrétní specifické potřeby (více o funkční diagnostice naleznete zde).

 

 

Kontakt

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.,
e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
tel. 221 900 462, 725 243 893
proděkanka pro studijní záležitosti a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami