Aktuality

Vzhledem k hygienickým opatřením se veškeré poradenské služby budou po stanovenou dobu nouzového stavu realizovat výhradně distančně, kontaktujte prosím příslušného pracovníka mailem. V případě uvolnění vás budeme informovat o dalším postupu.

Kontakt

PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D.

e-mail: tereza.hradilova@pedf.cuni.cz

adresa poradny:

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

místnost: 106 (1. patro). Jedná se o příjemně vybavenou místnost, zajišťující soukromí a pohodlí konzultujících studentů. Pro bezbariérový přístup je k dispozici plošina, následně výtah.

________________________________________________________________________

Dále jsou Vám k dispozici níže uvedené jednotlivé zaměstnankyně katedry:

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., vedoucí katedry

e-mail: lea.kvetonova@pedf.cuni.cz, místnost: 453 (4. patro), hlavní budova PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Lea Květoňová působí na Katedře speciální pedagogiky PedF UK od roku 2000. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se věnuje speciálně pedagogickým přístupům k osobám se zrakovým postižením a specializuje se především na podporu vývoje dětí v raném a předškolním věku. Od roku 2004 vede Katedru speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově. Od roku 2003 věnuje podpoře studentů se zrakovým postižením při studiu na VŠ, včetně poskytování funkční diagnostiky a metodické podpory při studiu (na této oblasti se podílí spolu s dr. Pavlínou Šumníkovou).

_________________________________________________________________________

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

e-mail: vanda.hajkova@pedf.cuni.cz, místnost: 455 (4. patro), hlavní budova PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Vanda Hájková zastává na Katedře speciální pedagogiky funkci zástupkyně vedoucí katedry. Její primární pracovní náplní v rámci Poradny je provádění funkční diagnostiky a poradenství u osob s omezením hybnosti, mobility a soběstačnosti. Dále se věnuje také problematice chronického onemocnění.

________________________________________________________________________

doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

e-mail: katerina.hadkova@pedf.cuni.cz, místnost: 455 (4. patro), hlavní budova PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Kateřina Hádková působí na Katedře speciální pedagogiky PedF UK od roku 1996. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se věnuje speciálně pedagogickým přístupům k osobám se sluchovým postižením a specializuje se především na rehabilitaci uživatelů kochleárních implantátů v předškolním a školním věku. Předmětem jejího zájmu jsou rovněž dospělé osoby se sluchovým postižením, kdy se od roku 2003 věnuje podpoře studentů se sluchovým postižením při studiu na VŠ.

__________________________________________________________________________

PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

e-mail: pavlina.sumnikova@pedf.cuni.cz, místnost: 457 (4. patro), hlavní budova PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Pavlína Šumníková pracuje na Katedře speciální pedagogiky jako odborná asistentka od roku 2007. Její specializací je edukace osob se zrakovým a kombinovaným postižením. Provádí zejména funkční diagnostiku studentů se zrakovým postižením, kteří se ucházejí o studium na všech fakultách UK, dále je možné se na ni obrátit v případě problematiky kombinovaného postižení.

 

Kontakt

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.,
e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
tel. 221 900 462, 725 243 893
proděkanka pro studijní záležitosti a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami