Home » Speciálně pedagogická poradna » Termíny konzultací

Aktuality

Vzhledem k hygienickým opatřením se veškeré poradenské služby budou po stanovenou dobu nouzového stavu realizovat výhradně distančně, kontaktujte prosím příslušného pracovníka mailem. V případě uvolnění vás budeme informovat o dalším postupu.

Termíny konzultací

Konkrétní termíny konzultací po dohodě s jednotlivými pracovníky poradny.

V případě obecných informací a organizačních záležitostí kontaktujte nejdříve: tereza.hradilova@pedf.cuni.cz.

Kontakt

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.,
e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
tel. 221 900 462, 725 243 893
proděkanka pro studijní záležitosti a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami