Home » Studenti se SP » Evidence studentů se SP

Aktuality

Vzhledem k hygienickým opatřením se veškeré poradenské služby budou po stanovenou dobu nouzového stavu realizovat výhradně distančně, kontaktujte prosím příslušného pracovníka mailem. V případě uvolnění vás budeme informovat o dalším postupu.

Evidence studentů se SP

Vážení studenti se zájmem o zařazení do Evidence studentů se SP,

dovolujeme si informovat Vás o jednotlivých krocích, které je třeba vykonat pro zařazení mezi studenty se speciálními potřebami PedF UK.

1) Posudek od lékaře

Při žádosti o zařazení mezi studenty se speciálními potřebami je třeba doručit na Studijní oddělení (v případě studentů z jiných fakult mít toto potvrzení s sebou k funkční diagnostice) potvrzení od lékaře, ze kterého vyplývá charakter Vašich speciálních potřeb. Tyto dokumenty budou zařazeny do Vaší osobní složky a bude s nimi nakládáno pouze ve Váš prospěch a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jako posudek od lékaře mohou sloužit také následující dokumenty:

– doklad o zdravotním postižení (§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

– doklad o invaliditě libovolného stupně (§ 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění)

– průkaz mimořádných výhod libovolného stupně (§ 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením)

– doklad o specifické poruše učení (zjištěné na základě psychometrických testů)

– lékařskou zprávou o výsledcích odborného lékařského vyšetření (v případě osob s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat výše uvedenými doklady)

 

2) Informovaný souhlas

Informovaný souhlas, ve kterém je uvedeno, jakou formou dokládáte Vaše speciální potřeby při studiu a jak a za jakým účelem bude s Vaší dokumentací nakládáno, je třeba podepsat a doručit na Studijní oddělení. Formulář je k dispozici na Studijním oddělení nebo je ke stažení zde (doc).

Kontakt

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.,
e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
tel. 221 900 462, 725 243 893
proděkanka pro studijní záležitosti a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami