Home » Studenti se SP » Funkční diagnostika

Aktuality

Vzhledem k hygienickým opatřením se veškeré poradenské služby budou po stanovenou dobu nouzového stavu realizovat výhradně distančně, kontaktujte prosím příslušného pracovníka mailem. V případě uvolnění vás budeme informovat o dalším postupu.

Funkční diagnostika

Pro zařazení do Evidence studentů se SP na všech fakultách Univerzity Karlovy je nutné absolvovat funkční diagnostiku, která bude při studiu sloužit jako Váš doklad o možných modifikacích průběhu vzdělávání. Jako podklad k této diagnostice slouží potvrzení od lékaře. Funkční diagnostika je provedena odborníky přímo na Pedagogické fakultě a v jejím rámci jsou sestavena mimo jiné doporučení a úpravy v kurzech oboru, do kterého jste se zapsal/a. Zpracovává se na zvláštní formulář známý pro všechny pedagogy na PedF UK, po jehož předložení se budete domlouvat s konkrétními pedagogy na modifikaci výuky, popř. zkoušení.

Funkční diagnostika probíhá formou přibližně hodinového rozhovoru s odborníkem z Pedagogické fakulty, v rámci kterého projdete Vaše zkušenosti se vzděláváním, modifikacemi a úpravami na nižších stupních studia (popř. na jiné vysoké škole, jiném oboru). Společně naleznete při procházení Vaší budoucí studijní trajektorie oblasti, ve kterých bude třeba modifikaci vhodně nastavit. Nejedná se tedy o lékařské vyšetření nebo práci s některým diagnostickým nástrojem.

Pracovník provádějící FDG informuje studenta o možném využití posudku v průběhu studia, přičemž student může posudek FDG využít jako podklad pro požadované modifikace studijních podmínek nebo v kontaktu s vyučujícími. O využití posudku rozhoduje vždy student. Doporučení pro studium, která jsou součástí posudku, nejsou realizována automaticky bez podání žádosti studenta o patřičné úpravy studijních podmínek. To platí i pro informování vyučujících o přítomnosti konkrétního studenta v rámci výuky. Student informuje vyučující sám na podkladě provedené diagnostiky nebo ve spolupráci s kontaktní osobou.

Funkční diagnostiku provádí:

  1. kategorie A (zrakové postižení) – doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.; PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
  2. kategorie B (sluchové postižení) – doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
  3. kategorie C (tělesné postižení) – doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
  4. kategorie D (specifické poruchy učení) – PhDr. Klára Špačková, Ph.D.; doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.; PhDr. Hana Sotáková
  5. kategorie E (Aspergerův syndrom) – PhDr. Hana Sotáková; PhDr. Sylva Hönigová
  6. kategorie F (psychosomatické postižení) – doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.; PhDr. Sylva Hönigová

Objednat se lze přes emailový kontakt příslušného pracovníka.

Více informací zde.

Všechny informace se dočtete také na webových stránkách Univerzity Karlovy.

  • Funkční diagnostika pro studenty z jiných fakult  zde (web).

Kontakt

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.,
e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
tel. 221 900 462, 725 243 893
proděkanka pro studijní záležitosti a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami