Home » Tlumočení

Aktuality

Vzhledem k hygienickým opatřením se veškeré poradenské služby budou po stanovenou dobu nouzového stavu realizovat výhradně distančně, kontaktujte prosím příslušného pracovníka mailem. V případě uvolnění vás budeme informovat o dalším postupu.

Tlumočení

Je nutné, aby student se sluchovým postižením studující na Pedagogické fakultě UK, který bude požadovat tlumočnické či přepisovatelské služby ke svému studiu, objednal tyto služby nejméně 1 měsíc před začátkem semestru. V rámci této objednávky, je potřeba uvést název kurzu (přednášky, semináře, exkurze atd.), jméno vyučujícího, datum, čas (začátek a konec) a místnost.

V případě nutnosti tyto služby zajistit v průběhu semestru (pro konzultace či zkoušky), je potřeba je objednat alespoň 14 dní před požadovaným termínem.

Kontakt

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.,
e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
tel. 221 900 462, 725 243 893
proděkanka pro studijní záležitosti a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami