Realizace praxí od 12. 4. 2021

Praxe pokračují v distanční formě, v některých případech je možné plnit praxe prezenčně. Prezenčně je možné plnit praxe v MŠ nebo na 1. st. ZŠ, ve školních klubech a školních družinách a dále uvedených výjimkách.  Doučování doporučujeme realizovat online. Způsob plnění praxí vždy konzultujte s garantem praxe na katedře, nebo vyučujícím v paralelní skupině. 

Výjimky ze zákazu osobní přítomnosti žáka se týkají:

  • žáků 1. stupně 
  • základní školy při zdravotnickém zařízení,
  • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  • dětí v přípravné třídě,
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
  • základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

Ve střediscích volného času se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání (s výjimkou individuálních konzultací).