Info – studenti Bc. studia

INFORMACE PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA OBORŮ ZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

Doučovat můžete v rámci povinně volitelných předmětů:

  • Asistentská praxe ve škole OPBZ0N110B
  • Pedagogická praxe v zařízení pro volný čas OPBZ0N109B

Doučování  je  zaměřeno na žáky základních škol.  Školu, která poptává doučování svých žáků, si vyhledejte ve sdílené tabulce na  https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/chci-doucovat/seznam-skol/  a domluvte si doučování s uvedeným kontaktním pracovníkem.  Následně pošlete email na: praxe@pedf.cuni.cz, kde uvedete název školy, stupeň, předměty a počet žáků, které budete doučovat. Nabídka této školy pak bude upravená nebo stažená. V případě, že není zveřejněná žádná volná nabídka, kontaktujte Středisko pedagogické praxe: praxe@pedf.cuni.cz.

Student může doučovat i dítě v okolí svého bydliště, především ze sociálně znevýhodněného prostředí, o kterém ví, že by tuto podporu potřebovalo.  V takovém případě požádá jeho učitele, aby školu zaregistroval do systému na: https://zapojmevsechny.cz/doucovani/.

Zápis:  zapsat se můžete do praxí, které otevírá vaše katedra, nebo  katedra, která umožňuje zápis i studentům jiných oborů. Do předmětů se v ak.  roce 2020/21 můžete zapsat opakovaně.

Sylabus předmětu (celkem 60 h)

prezenční část na fakultě (rozvržená a zadaná vyučujícím v SIS)

  • 2 hodiny úvodní seminář
  • 2-4 hodiny závěrečný reflektivní seminář

přímá činnost ve škole, příprava, reflexe a samostudium (v gesci studenta)

  • 20 hodin skupinové nebo individuální doučování. Prezenčně, pokud to situace umožní, nebo on-line – je třeba vždy zkonzultovat s vyučujícím paralelky.
  • příprava na doučování, kontrola úkolů žáků a poskytování zpětné vazby, konzultace (s pedagogickými a poradenskými pracovníky na škole), samostatná práce dle pokynů vyučujícího paralelky

Ukončení předmětu a podmínky: zápočet (2 kredity) – absolvování praxe v plném rozsahu činností, docházkový list a kladné hodnocení pedagogickým pracovníkem školy, kde doučujete, další podklady dle pokynů vyučujícího paralelky

Smlouva se školou o realizaci pedagogické praxe není podmínka získání zápočtu, uzavírá se pouze, pokud si ji škola vyžádá.