O iniciativě Chci doučovat

Iniciativa Chci doučovat/Zapojme všechny vznikla z podnětu společnosti Člověk v tísni, jsou do ní zapojené další pedagogické fakulty, SOŠ, VOŠ Jabok a Národní pedagogický institut. Koná se pod záštitou MŠMT.

Proč? Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala ve školách, lze předpokládat, že některé děti budou v tomto šk. roce obtížně zvládat učivo. Jde o děti s OMJ, vývojovými poruchami, zdravotním postižením apod., ale i o děti, které žádná podpůrná opatření nemají. Efektivní způsob, jak těmto dětem pomoci, je právě doučování.

K čemu? Tím, že se zapojíte do iniciativy, pomůžete školám, žákům i jejich rodičům. Zároveň se zapojíte do praxe přímé činnosti s dětmi v dřívějších ročnících. V rámci doučování se budete pravidelně setkávat s jedním žákem nebo skupinou žáků a navážete bližší, méně formální kontakt. Vyzkoušíte si vlastní strategie, jak  děti motivovat a jak s nimi pracovat. Pomůže vám to i lépe pochopit příčiny tzv. problémového chování. Seznámíte se s prostředím školy a možná si zde v dalších letech domluvíte brigádu, pedagogickou praxi nebo se sem vrátíte už jako začínající učitel. A samozřejmě získáte studijní kredity.

A jak do toho? Další informace a postup, jak se zapojit,  naleznete v jednotlivých záložkách (podle oboru). Pokud máte nějaké nejasnosti, dotazy, obraťte se prosím na nás, nejlépe emailem: praxe@pedf.cuni.cz.